Szkolenie AFF

 

AFF - Accelerated Freefall - to najszybsza, najbardziej efektywna i najbezpieczniejsza nauka swobodnego spadania.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego skakania ze spadochronem z wysokości 4000 metrów.

Podczas szkolenia student uczy się stabilnej sylwetki w powietrzu, nabywa podstawowych umiejętności poruszania się w trakcie swobodnego spadania, samodzielnego otwarcia spadochronu, pilotowania go oraz lądowania.

Szkolenie teoretyczne prowadzone jest przed oraz równolegle z szkoleniem praktycznym. Pierwsze skoki student wykonuje w asyście 2 instruktorów. Po opanowaniu podstaw skacze z jednym instruktorem, aż do egzaminu będącego ukończeniem kursu. Student zapoznawany jest z budową spadochronu, wyposażeniem, działaniem zabezpieczeń oraz procedurą w przypadku sytuacji awaryjnych.

Szkolenie teoretyczne omawia cały przebieg skoku, wysokości istotne podczas skoku, zakres wymagań niezbędnych do spełnienia w celu zaliczenia egzaminu uprawniającego do samodzielnego skakania. Podczas szkolenia wszystkie skoki są wideofilmowane przez instruktorów oraz omawiane po zakończeniu skoku.
Szkolenie AFF prowadzone jest na nowoczesnych spadochronach szybujących typu skrzydło. Wszystkie spadochrony wyposażone są w automaty AAD, których zadaniem jest awaryjne otwarcie czaszy zapasowej w przypadku braku otwartej czaszy głównej na zaprogramowanej wysokości.

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od postępów studenta. Zazwyczaj trwa ono 7 skoków - 10 skoków, co oznacza 2 weekendy lub 1 długi termin.

źródło: www.skydive.pl