UWAGA !!!

ZMIANA W BADANIACH LEKARSKICH

 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzeń dotyczących wymagań zdrowotnych dla członków personelu lotniczego oraz członków personelu pokładowego, których dotyczy Komunikat Prezesa ULC z dnia 25 marca 2013 r. i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje:
I. Nowowprowadzane regulacje
zwalniają z obowiązku wykonywania badań lotniczo-lekarskich skoczków spadochronowych oraz kandydatów na skoczków spadochronowych.